HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

louis armstrong dummy song - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Louis Armstrong - Dummy Song lyrics

Louis Armstrong - Dummy Song lyrics

I'll take the legs from some old table

I'll take the arms from some old chair

I'll take the neck from some old bottle

And from a horse I'll take the hair

I'll take the hands and face from some old clock

And baby when I'm through

I'll get more loving from the dum-dum-dummy

Than I ever got from you

Get me some legs get me a chair

And a bottle, too

Give a horse give me some time

And baby when I'm through

I'll take the legs from some old table

I'll take the arms from some old chair

I'll take the neck from some old bottle

And from a horse I'll take the hair

I'll take the hands and face from some old clock

And baby when I'm through

I'll get more loving from the dum-dum-dummy

Than I ever got from you

I get more loving from the dum-dum-dummy

Than I ever got from you

Yeah Mama get more loving

From a dummy than I get from you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.