HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bobby darin splish splash - You've Got Mail soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Bobby Darin - Splish Splash lyrics

Bobby Darin - Splish Splash lyrics

Splish splish, I was takin' a bath
Long about a Saturday night
A rub-a-dub, just relaxin' in the tub
Thinkin' everything was alright
Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor
I wrapped the towel around me and I
Opened the door, and then I
Splish, splash... I jumped back in the bath.
Well how would I of known there was a party going on?

They was a-splishin' and a'splashin'
Reelin' with the feelin', movin' and a'groovin'
Rockin' and a'rollin', yeah

Bing bang, I saw the whole gang
Dancin' on my living room rug, yeah!
Flip flop, they was donin' the bop
All the teens had the dancin'
But there was lollipop with a Peggy Sue
Good Golly, Miss Molly was-a even there, too!
A-well-a, splish splash, I forgot about the bath
I went and put my dancin' shoes on, yay...

I was a rollin' and a strollin', reelin' with the feelin',
Moving and a groovin', splishin' and a splashin', yeah!

Yes, I was a-splishin'' and a splashin'...
I was a-rollin' and a-strollin'...

Yeah, I was a-movin' and a-groovin'
We was a-reelin' with the feelin'
We was a-rollin' and a-strollin'
Movin' with the groovin' splish splash, yeah!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.