HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

big show big - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Big Show - Big lyrics

Big Show - Big lyrics

Welll - Well it's The Big Show

Yes it's a big bad show tonight.. dawg - (ohhh)

Yeah it’s the Big Show

Come on - Crank it up and turn on all the lights.. y'all - (ohhh)

Well get ready for something

That you'll never know

You won't see it comin'

But I promise you'll know

The Big Show


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.