HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bret hart tribute you start the fire - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Bret Hart Tribute - You Start The Fire lyrics

Bret Hart Tribute - You Start The Fire lyrics

Well, I'm burning inside

With a soul that's on fire

Maybe too hot for the the touch

But baby, feel my desire

You start a fire in me

You are the air I breathe

Watching the flames burn high

Feel my desire, feel my desire

You start the fire

You turn the keys

That drive the wings higher

Driving too close to the sun

Baby, I'm dripping with desire

You start a fire in me

You are the air I breathe

Watching the flames burn high

Feel my desire, feel my desire

You start the fire

Start a fire in me

You are the air I breathe

Watching the flames burn higher and higher

Feel my desire

You start the fire

There's no letting go

Never, ever run away

We'll walk into the darkest of nights

And baby, you light my way

You start a fire in me

You are the air I breathe

Watching the flames burn high

Feel my desire, feel my desire

You start the fire

You start the fire

You start the fire

Burning inside

Burning inside

You start the fire...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.