HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

billy chuck you look so good to me - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Billy Chuck - You Look So Good To Me lyrics

Billy Chuck - You Look So Good To Me lyrics

You look so good to me (oooh, oh you're my baby x2)

I can not turn my eyes away (I can not turn my eyes away)

I hang on every word you say (I hang on every word you say)

You make me want to hold you, you make me lose control

And you make my heart and soul complete

Oh baby, you look so good to me

Oh baby, you look so good to me

I can not turn my eyes away (I can not turn my eyes away)

I hang on every word you say (I hang on every word you say)

You make me want to hold you, you make me lose control

And you make my heart and soul complete

Oh baby, you look so good to me

Oh baby, you look so good to me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.