HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

chris benoit whatever - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Chris Benoit - Whatever lyrics

Chris Benoit - Whatever lyrics

There's no holding me back,

I'm not driven by fear, I'm just driven by anger.

And you're under attack,

I'm just climbing up slowly, I'm the one and only, I...

The tease, the ways you lie,

Stumble in your mind.

The fear, the hope inside,

They hit here.

But whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

Whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

There's no holding me back,

I'm not driven by fear, I'm just driven by anger.

And you're under attack,

I'm just climbing up slowly, I'm the one and only, I...

The tease, the ways you lie,

Stumble in your mind.

The fear, the hope inside,

They hit here.

But whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

Whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

But whatever you need, ever you got...

But whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

Whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

But whatever you need, ever you got, ever you want,

I’ll take it back again.

But whatever you need, ever you got...

Whatever you...

Whatever you want.

Whatever you...

Whatever you want.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.