HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hollywood hulk hogan voodoo child - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Hollywood Hulk Hogan - Voodoo Child lyrics

Hollywood Hulk Hogan - Voodoo Child lyrics

Well, I stand up next to a mountain

And I chop it down with the edge of my hand

Well, I stand up next to a mountain

Chop it down with the edge of my hand

Well, I pick up all the pieces and make an island

Might even raise just a little sand

'Cause I'm a voodoo child

Lord knows I'm a voodoo child

I didn't mean to take you up all your sweet time

I'll give it right back to you one of these days

I said, I didn't mean to take you up all your sweet time

I'll give it right back to you one of these days

And if I don't meet you no more in this world

Then I'll, I'll meet you in the next one

And don't be late, don't be late

'Cause I'm a voodoo child

Lord knows I'm a voodoo child

I'm a voodoo child


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.