HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

billy gunn ass man - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Billy Gunn - Ass Man lyrics

Billy Gunn - Ass Man lyrics

I'm an ass man

Yeah I'm an ass man (Yeah!)

I love to love 'em

I love to kick 'em

I love to shove 'em

I love to stick 'em

Love to flaunt 'em

I love to watch 'em

I love to pick 'em

And I'm gonna kick 'em

'Cause I'm an Ass Man

Yeah, I'm an Ass man

Yes I'm an Ass man (OH!)

I'm an Ass Man

So many asses, so little time

Only a tight one, can stop me on the dime

I'm a lover, of every kind

The best surprises always sneak up from behind

I'm an Ass man

Yeah; I'm an Ass man

Yes I'm an Ass man (OH!)

I'm an Ass Man

Buns of glory,

Buns of steel

Your lies won't give away the truth of how I feel

You walk behind me,

I feel the heat.

That's why the girls don't walk behind me down the street

I'm an Ass man

Yeah; I'm an Ass man

Yes I'm an Ass man (OH!)

I love to love 'em

I love to kick 'em

I love to shove 'em

I love to stick 'em

Love to flaunt 'em

I love to watch 'em

I love to pick 'em

And I'm gonna kick 'em

I'm an Ass man

Yeah; I'm an Ass man

Yes I'm an Ass man (OH!)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.