HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hulk hogan real american - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Hulk Hogan - Real American lyrics

Hulk Hogan - Real American lyrics

I am a real American, Fight for the rights of every man,

I am a real American, fight for what's right, fight for your life!

When it comes crashing down, and it hurts inside,

ya' gotta take a stand, it don't help to hide,

Well, you hurt my friends, and you hurt my pride,

I gotta be a man; I can't let it slide,

I am a real American, Fight for the rights of every man,

I am a real American, fight for what's right, fight for your life!

I feel strong about right and wrong,

And I don't take trouble for very long,

I got something deep inside of me, and courage is the thing that keeps us free,

I am a real American, Fight for the rights of every man,

I am a real American, fight for what's right, fight for your life!

Well you hurt my friends, and you hurt my pride,

I gotta be a man; I can't let it slide,

I am a real American, Fight for the rights of every man,

I am a real American, fight for what's right, fight for your life!

I am a real American, Fight for the rights of every man,

I am a real American, fight for what's right, fight for your life!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.