HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mr mcmahon no chance in hell - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Mr. McMahon - No Chance In Hell lyrics

Mr. McMahon - No Chance In Hell lyrics

No Chance...that's what you’ve got

Up against a machine too strong

Pretty politicians buying souls from us are PUPPETS

Who'll find their place in line

But tie a string around your finger now boy

'cause it's, it's just a matter of time

‘cause you've got...

No chance...

No chance in hell, (you’ve got)

No chance…

No chance in hell, (you’ve got)

No chance…

No chance in hell, (you’ve got)

No chance…

No chance in hell!

Come on, come on, come and get it! (Come on)

Come on, come on, come and get it! (Come on)

Come on, come on, come and get it! (Come on)

Come on, come on, come and get it! (Come on)

No chance…(yeah)

No chance…

No chance in hell, (you’ve got)

No chance…

No chance in hell, (you’ve got)

No chance…

No chance in hell, (you’ve got)

No chance…

No chance in hell! Yeah!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.