HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

edge never gonna stop - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Edge - Never Gonna Stop lyrics

Edge - Never Gonna Stop lyrics

You think you know me

Yeah

My durango number 95

Take me to the home

Kick boots

And ultra live

See heaven flash

A horrorshow

Knock it nice

And smooth

Step back and

Watch it flow yeah

Never gonna stop me

Never gonna stop

Never gonna stop me

Never gonna never gonna

Yeah

The devil ride

A dinosaur

He paint the monster red

So the blood don't

Stain the floor

In out

Real savage show

Sorry as a shot

Came sickness

Watch it flow yeah

Never gonna stop me

Never gonna stop

Never gonna stop me

Never gonna never gonna


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.