HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

chris jericho saliva king of my world - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Chris Jericho (Saliva) - King Of My World lyrics

Chris Jericho (Saliva) - King Of My World lyrics

I'll never see any side of heaven

I walk for miles through a blazing hell

It doesn't matter what you think I'm supposed to be

because I myself know all to well

I'll open your eyes and make you see

I'm the king of my world (king of my world)

I'll bring down the walls around you

I'm the king of my world (king of my world)

I'll bring down the walls around you

Walls of Jericho

The walls of Jericho

My mind alone is filled with rage for you

I am the pasteur to you sheep

I am the master of my destiny

I am the king of all I see

king...king

I'll open your eyes and make you see

I'm the king of my world (king of my world)

I'll bring down the walls around you

I'm the king of my world (king of my world)

I'll bring down the walls around you

Walls of Jericho (3...2...1)

here I come again

come again

3...2...1

here I come

here I come again

3...2...1

here I come again

here I come

3...2...1

here I come

here I come

I'm the king of my world (king of my world)

I'll bring down the walls around you

I'm the king of my world (king of my world)

I'll bring down the walls around you

(repeat x2)

The Walls of Jericho

Break the Walls of Jericho


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.