HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sunny i know you want me - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Sunny - I Know You Want Me lyrics

Sunny - I Know You Want Me lyrics

I know you want me

I know you want me (I know you want me Baby)

I know you want me (I had a Feeling you were watching me)

I know you want me (Don't you love to have your hands on me)

I know you want me, I know that you want my love

Dirty thoughts, dirty mind

I'll be your eyes staring from behind

You want my body, You want my touch

You want to do things you never discuss

I know you think about the things I could do to you

I know you're dreaming what you do with me

I've seen the best of them all come and go

There's not a man out there that's man enough for me

I know you want me (Me and my body)

I know you want me (In the fresh morning light)

I know you want me

I know you want me

I know that you want my love

I know you want me, baby

I know that you want my love

I know you want me

I know you want me

I know you want me

I know you want me

I know that you want my love

I know that you want my love

I know you want me, baby


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.