HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

undertaker dead man gonna pay - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Undertaker - Dead Man Gonna Pay lyrics

Undertaker - Dead Man Gonna Pay lyrics

Dead man walkin

You've done it now

You've gone and made a big mistake

and I can't allow, you to think you can just walk away

so turn around, and face the piper you're gonna pay

'cause the end is now

this is gonna be your judgement day

A cheap shot

that's the way that you play the game

I was blindsided, things will never ever be the same

nice guys, it's said they always finish last

but bad-asses, always kicking asshole's ass

kick it

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

there's no forgiveness this time

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

It's my business, your mind

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

I'm burning these ones to the ground

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

I'm gonna Bring you down

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

No more chances,

No more excuses, no lies

your stories ending, time to say your goodbyes

nice guys, it's said they always finish last

but bad-asses, are always kicking asshole's ass

asshole,

kick it

kick it

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

there's no forgiveness this time

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

It's my business, your mind

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

I'm burning these ones to the ground

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

I'm gonna Bring you down

You're gonna Pay, You're Gonna Pay

You're gonna Pay, You're Gonna Pay


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.