HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dgeneration x break it down - WWE: The Anthology soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
D-Generation X - Break It Down lyrics

D-Generation X - Break It Down lyrics

Are you ready

Yeah, you think you can tell us what to do?

You think you can tell us what to wear?

You think that your better?

Well you better get ready

To bow to the masters

Break it down!

D Genration ain't stupid, fool

We just got tired

Of doin' what you tell me to do

That's a brace boy

Yeah

That's a brace little man

Break it down!

D Generation X!

D Generation

You think you can tell me what to do?

You know who your talkin' to?

Well, you better get used

To the way we do it

I say what you got

It measures an ounce

Thats a brace boy, yeah

Thats a brace little man

Break it down!

D Generation X

D generation

You think your a big man?

Hahahahaha

I'll treat you like a little man

Yo, tell me what it's like

To be half a man

It must break your heart

To see what I am but

Thats a brace boy, yeah

Thats a brace little man

Break it down!

D Generation X

D Generation!

You think you can tell me what to do?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.