HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

arcodei - Woman On Top soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Arcodei lyrics

Arcodei lyrics

ACORDEI

Hoje feito um passarinho
quando sai do ninho
acordei cantando

E aquela alegria do primeiro vôo
e aquela inocência
do primeiro amor

Hoje com o mesmo espanto
da primeira dor
acordei chorando

Quanto tempo faz
tanto tempo amor
e aquela saudade
do primeiro beijo

e aquele desejo
e aquele desejo

hoje com o mesmo sorriso eu sei
se no mais precisa
acordei hoje mais preto do que sonhei
caminho desperta, acordei


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.