HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dori caymmi e doce morrer no mar - Woman On Top soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Dori Caymmi - E Doce Morrer No Mar lyrics

Dori Caymmi - E Doce Morrer No Mar lyrics

E doce morrer no mar

Nas ondas verdes do mar

Saveiro partiu de noite foi

Madrugada nao voltou

O marinheiro bonito sereia do mar levou

E doce morrer no mar

Nas ondas verdes do mar

Nas ondas verdes do mar meu bem

Ele se foi afogar

Fez sua cama de novo no colo de Iemanja

E doce morrer no mar

Nas ondas verdes do mar meu bem

E doce morrer no mar

Nas ondas verdes do mar meu bem


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.