HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

love parade - the Undertones

Play Video Music Play
Lyric: »
Love Parade lyrics

Love Parade lyrics

But you're not the guilty one

I'll go back and pick another girl again

Close my eyes cos I know that they're all the same

At the love parade

At the love parade

At the love parade

At the love parade

We were lovers from the start

What's the point of it - What's the point of our love ?

But since then we've grown apart

What's the point of it - What's the point of our love ?

Nothing now can make us lovers and we know

What's the point of it - What's the point of our love ?

So the two of us are going to see just what's on show

What's the point of it - What's the point of it ?

At the love parade ...

It takes its time passing by

And gives a chance for the loving eye

So see a face and let the body try

To get them moving side by side

We were lovers from the start


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.