HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

blood - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Blood lyrics

Blood lyrics

Thank-you for the lies, the lies you sold us.
Thank-you for this vision of violence.
Thank-you for this song you gave me to sing.
Thank-you for the capping day
of a culture that lay dying.
Yes it's us dying.
Maybe it won't be long,
now that it's all gone on.

It's all gone wrong and
there's blood on our hands.

We saw them lying there
with their arms around each other,
staring through their fear and
the miles between our heads.
You could have told the truth.
It was your decision to
sacrifice integrity and compassion for greed.

Now it's all gone wrong and
there's blood on our hands.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.