HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

desert dance - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Desert Dance lyrics

Desert Dance lyrics

With a simple wave,
her hand creates my universe.
She spins and dances around the fire.
Eyes search the open road,
caught up in the sound of
transmissions burning down the wire.
We reach out for the sky
and were never coming down.
We reach out for the sky
and were never coming down.

Live life in extreme
better then any magazine could ever hope to describe.
Ripped, we sweat this desert dance, baby do your best.
We're on our way to higher consciousness.

We reach out for the sky
and we're never coming down.

Keep reaching, keep reaching.
We're never coming down.

High on a million breaths of her,
I surrender to the magic all around me.

We reach out for the sky
and we're never coming down.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.