HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

child of fire - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Child Of Fire lyrics

Child Of Fire lyrics

Born into darkness in Saturn's sight
Riding the night like the wind
Ripping the heart form a world that is right
Treading the borders of sin.
Child of fire
The souls that are damned
By the pain that you bring
Send you higher

Slashing destruction, your right hand sword ringing
To the ends of the earth you will


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.