HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i will remember - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
I Will Remember lyrics

I Will Remember lyrics

There's a cold wind out tonight.
The chill of distant eyes.
An orbit survey finds...your mind.
I will remember, you will remember
The star that came tonight...
There's a thought that fills your mind,
a vision of a time when knowledge
was confined and then we wonder how machines
can steal each others' dreams from points that are unseen...it's real.

When you gaze at the evening sky
and you're reaching out with your mind
you might see the nation's eyes don't hide...it's you.

Oh can't you see the light of the knowing star.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.