HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

surgical strike - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Surgical Strike lyrics

Surgical Strike lyrics

It's lonely in the field that we send our fighters to wander.
They leave with minds of steel.
It's their training solution.
We've programmed the way,
it leads us to order, there's no turning back.

Surgical Strike - we've taught them not to feel
performance is their task
A Surgical Strike
its time is arriving now for you
The plan for the day will be swift as the lighting they harness.
The atom display isn't mindless illusion.
At master control, assessment will not be by humans -
there's no turning back.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.