HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scarborough fair - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Scarborough Fair lyrics

Scarborough Fair lyrics

Scarborough Fair

(Available as the B-side to "Anybody Listening?". Recorded in 1986.)

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Remember me to the one who lives there,
She once was a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Without no seam or needlework,
She once was a true love of mine.

Tell her to weave it in a sycamore wood lane,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
And gather it all with a basket of flowers,
Then she'll be a true love of mine.

Ask her to buy me an acre of land,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Between some water and the stand,
Then she'll be a true love of mine.

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Remember me to the one who lives there,
Then she'll be a true love of mine.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.