HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

prophecy - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Prophecy lyrics

Prophecy lyrics

Wings of fire, are sailing past the pint of no return
Blinding eyes, from which it hides the key
Seek to rise, begotten are the fools who'll never know
Force will hide the presence that we see
There's no time to run away
A prophecy will make its stay

Course of rage, a never ending fight for the unknown
To justify the formulated scheme
So we find a gleaming light to lead us far beyond
The closing gates of our society

There's no time to run away
A prophecy will make its stay


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.