HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

blinded - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Blinded lyrics

Blinded lyrics

From the night comes a roar of thunder
Beholding light on the spell you're under
And the signs of death descend your way
Fighting back from the devil's hunger
Freeing souls from their chosen number
And the sword of right will guide your way

And thus you'll find that only demons fill your mind until
you wake
But only time will tell the answer you've been blinded from
today

Burning dreams cause your mind to wonder
Iron crosses are the calling numbers
And the fight for the answer still remains old

But the night will reflect the hunger
And the blackness will pull you under
Still the sword of right will guide your way

And in the night you'll hear the voices calling down and
they will stay
But only time will tell the answer you've been blinded from
today.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.