HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

liquid sky - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Liquid Sky lyrics

Liquid Sky lyrics

I ain't no Romeo. I'm just the man for you.
Holding out as secrets travel, they kind of get to you.
Everybody says that it could've been something.
Never was a smart kid, never knew a good thing.

Always hearing voices swim ... in your liquid sky.

Liquid Sky ... Always hearing voices, like no more choices
in disguise.

I ain't no sacred idol or a saint pretending.
I'll build you up. I'll tear you down. Turn you wrong side
in.

What am I afraid of? Everyone's listening.
Standing on my soapbox, lost the beginning.

Always hearing voices ... swim ... in your liquid sky.

Liquid Sky ... I'm always hearing voices, like no more
choices, like a lie.
It's just, it's just liquid sky.

I'm always hearing voices like electric shock waves in
disguise.

I don't know what this means. I'll leave it for your
interpretation. It's just me at the edge ...

Everybody says that it could have been something.
Never was a smart kid, never knew a good thing.

Always hearing voices ... swim in your liquid sky.

Liquid Sky ... I'm always hearing voices, like no more
choices, like a lie.

It's just, it's just liquid sky. I'm always hearing voices
like electric shock waves in disguise.

Always hearing voices swim ...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.