HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

falling down - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Falling Down lyrics

Falling Down lyrics

Today is just the same as any other day to me.
Walking wall to wall to pass the time, I picture what it's
like on the other side.
Because I'm here on the inside of blue, without you.
Day in day out on and on ... I'm missing you.

Nothing seems to work as well, my face in the mirror looks
like hell. I think I need to see a doctor.
I watch the slow hand move line by line. I can't even
think of the words that rhyme.

Day in day out on and on ... I'm missing you.

Some days it feels, just like falling down.
Some days it's easy, just like falling down.

Some days it's real, just like falling down.
Some days it's easy, just like falling down.

Day in day out on and on ... I'm missing you.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.