HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

chasing blue sky - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Chasing Blue Sky lyrics

Chasing Blue Sky lyrics

Shakin’ time, she needs
Taking rides...to somewhere
Let’s lose our minds, no hurry
I’m the wakeful night, with dreams...or something

Chasing blue sky,
We’re chasing blue sky

Taking time from all this worry
Mesmerized by the waves of your smile
I wish that I could say something
But you’re the rose colored glass I see through
I’ll see you through

Chasing blue sky, We’re chasing blue sky
Chasing blue sky, We’re chasing blue sky

Chasing blue sky, We’re chasing blue sky
Chasing blue sky, We’re chasing blue sky


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.