HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

saved - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Saved lyrics

Saved lyrics

I opened my eyes,
barely alive, without you.
Feeling no pain, I'm not the same without you.
Save me! Save me!

Watching you watching
me from afar, I'm... drowning. Feeling as though
we've been here before. Know what I mean?

There's a river in your eyes and I'm swept away
Breaking inside out, promising to stay
Together again, a lifetime stranded apart

Save me! Save me!

Watching you watching
me from afar, I'm... reeling. Feeling as though
we've been here before. Know what I mean?

But your river calls to me and I'm swept away.
Breaking inside out, promising to stay
Together again, a lifetime stranded apart

Save me! Save me!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.