HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the voice inside - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
The Voice Inside lyrics

The Voice Inside lyrics

Do you know the people fighting for your head?
What you think, the things you read and what you see.
What you hear and how you choose
your buy from wrong.
Yeah I hear the sound of a coming new wave.
Have you ever been lonely?
Afraid to speak your mind?
Are you ever reminded to trust the voice inside?

Now I know the reasons for the other side,
and I see a different point of view this time.
I will be a stronger person if I try.
I will see the other side of this day.

Are they really controlling
the way you use your mind?
Are you ever reminded to trust the voice inside?

Have you ever been lonely?
Afraid to speak your mind?
Are you ever reminded to trust the voice inside?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.