HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

cuckoos nest - Queensryche

Play Video Music Play
Lyric: »
Cuckoo's Nest lyrics

Cuckoo's Nest lyrics

Hey you cuckoo!
See you're in the paper late today, accused of something,
and your lips are closed to all of those who know she's
missing.
Talk abounds she won't be found alive and that's a pity.
I read about all of these crimes. When will it end?

Carry me through tomorrow, guide me along the way.
I'm tired of the insane running things,
and I won't stop tryin' for change.

Seems the town's ablaze and TV's live to show it's burning.
All the while, the smiling juvenile is seeking mercy.

I see these crimes all of the time. When will it end?

Carry me through tomorrow, guide me along the way.
I'm tired of the insane running things,
and I won't stop tryin' for change.

We legislate and educate trying to find
a way to fix the broken dream.

Carry me through tomorrow, guide me along the way.
If this is the youth of tomorrow,
I'm running the other way.
Carry me through tomorrow, guide me along the way.
I'm tired of the insane running things,
and I won't stop tryin' for change.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.