HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

maybe - N.e.r.d.

Play Video Music Play
Lyric: »
Maybe lyrics

Maybe lyrics

Love was the egg
See and it was born in a cloud with silver lining
But it broke, I mean it hatched on the ground
So time flew right by me and while I...
[Chorus]
I know you thought your life was goin be easy
When you didn't call you found that you where wrong
I know you thought your life was goin be easy
You thought you had it all but you found that you were wrong

See maybe there was something wrong
And you weren't telling me no
See maybe the laugh's on me
And life was telling me a joke

If something's yours and you let it go
If it comes back to you it was yours all along
When I let you go along with those lies from you
I wonder what else lies in you
Or did the lies just ??

[Chorus]

Hold it now!
Is ya'll there?
How you feel right now?
Yeah me too
Hey yeah!
Hold it now!
Ya'll all right?

See do you remember
what its like to wake up in her love nest
get it love nest and now she's gone
gone gone gone

At which point you realize
Life is but a joke and the laughs on you
That's funny right

Babe


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.