HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

backseat love - N.e.r.d.

Play Video Music Play
Lyric: »
Backseat Love lyrics

Backseat Love lyrics

[Pharrell]
I was walking, down the street
Saw this girl, she smell so sweet
....Hey baby...
She start running, so I could chase
How they get them saffires, in yo face
....Hey baby...
So we start walking, and holding hands
But she don't know, that daddy got plans
I'm gon' get her, in my car
In the backseat, show her a rock star

She said, "I been hugged, and I been kissed
But ain't no other boy, make me feel like this."
....I know baby...
So then she starts screaming, and reaching for the door
"Daddy I ain't never felt this before!"

Stay in the car, put the windows up
No seatbelt, no need to buckle up
Emergency brakes, no need for the clutch
But wait... ah, don't get a ticket girl!

[Chorus - Pharrell]
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat love
Backseat love, backseat..

[Bridge - Pharrell]
Love, love, (backseat love) love, love (backseat love)
Love, love, (backseat love) love, love (backseat love)
Love, love, (backseat love) love, love (backseat love)
Love, love, (backseat love) love, love (backseat love)
Love, love, (backseat love) love, love (backseat love)
Love, love, (backseat love) love, love (backseat love)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.