HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the king - Loreena McKennitt

Play Video Music Play
Lyric: »
The King lyrics

The King lyrics

Health, love and peace be all here in this place
By your leave we shall sing, concerning our King.

Our King is well-dressed in silks of the best
In ribbons so rare no king can compare.

We have travelled many miles over hedges and stiles,
In search of our King unto you we bring.

We have powder and shot to conquer the lot,
We have cannon and ball to conquer them all.

Old Christmas is past, twelve tide is the last
And we bid you adieu, great joy to the new


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.