HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bonny portmore - Loreena McKennitt

Play Video Music Play
Lyric: »
Bonny Portmore lyrics

Bonny Portmore lyrics

O bonny Portmore, you shine where you stand
And the more I think on you the more I think long
If I had you now as I had once before
All the lords in Old England would not purchase Portmore.

O bonny Portmore, I am sorry to see
Such a woeful destruction of your ornament tree
For it stood on your shore for many's the long day
Till the long boats from Antrim came to float it away.

O bonny Portmore, you shine where you stand
And the more I think on you the more I think long
If I had you now as I had once before

All the Lords in Old England would not purchase Portmore.

All the birds in the forest they bitterly weep
Sighing, "Where shall we shelter or where shall we sleep?"
For the Oak and the Ash, they are all cutten down
And the walls of bonny Portmore are all down to the ground.

O bonny Portmore, you shine where you stand
And the more I think on you the more I think long
If I had you now as I had once before
All the Lords of Old England would not purchase Portmore.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.