HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Viaje lyrics - La Mancha de Rolando lyrics

La Marca Del Sol lyrics

Dame, madre, tu sangre y tu flor
Dale, dame tu magia, por dios

Nena de risa facil,
Nunca dices que no,
Siempre vas adelante
Con la marca del sol,
Ahora voy a llevarte
A este viaje que voy,
Para que cuides mi alma
Con tu musica y tu color

Siempre tan apretada,
Asi te quiero yo,
Flaca, desarreglada
Y con la marca del sol,
Antes quise olvidarte,
Suerte que dije no,

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.