HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mi estrella - La Mancha de Rolando

Play Video Music Play
Lyric: »
Mi Estrella lyrics

Mi Estrella lyrics

Voy a subir a ver a mi estrella,
la que me dice donde estoy
y me ilumina cuando en mi vida
no hay mas sol
y la reunión ya se termina.

Pero si te quedas conmigo
y si escuchas mi voz
mi estrella y tu destino
puede que se junten hoy.

Quiero subir a mi princesa
a mi sirena de altamar,
quiero ese fuego
que como un juego ella me da
iluminándome en silencio.

Pero si te quedas conmigo
y si escuchas mi voz
mi estrella y tu destino
puede que se junten hoy.

Si bailan solas no me interesan,
yo me queda con mi princesa.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.