HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the modern world - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
The Modern World lyrics

The Modern World lyrics

This is a modern world - This is the modern world
What kind of a fool do you think I am?
You think I know nothing of the modern world
All my life has been the same
I've learned to live by hate and pain
It's my inspiration drive -
I've learned more than you'll ever know
Even at school I felt quite sure
That one day I would be on top
And I'd look down upon the map
The teachers who said I'd be nothing -
This is the modern world that I've learnt about
This is the modern world, we don't need no one
To tell us what's right or wrong -
Say what you like 'cause I don't care
I know where I am and going too
It's somewhere I won't preview
Don't have to explain myself to you
I don't give two fucks about your review


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.