HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

life from a window - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Life From A Window lyrics

Life From A Window lyrics

Looking from a hilltop, watching from a lighthouse, just dreaming
Up here I can see the world
Ooh, sometimes it don't look nice - That's OK
Life from a window, I'm just taking in the view
Life from a window, observing everything around you
Staring at a grey sky, try to paint it blue -
Teenage blue
Some people that you see around you
Tell you how devoted they are
They tell you something on Sunday, but come Monday
They've changed their minds
I'm looking from a skyscraper
I'm standing on the Post Office tower
So I can see - all there is to see


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.