HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

in the midnight hour - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
In The Midnight Hour lyrics

In The Midnight Hour lyrics

I'm gonna wait 'til the midnight hour
That's when my love comes tumbling down
I'm gonna wait 'til the midnight hour
That's when there's no one else around
I'm gonna take you, gonna hold you
Do all the things I told ya
Midnight hour, oh baby
I'm gonna wait 'til the stars come out
And see the sweet look in your eyes
I'm gonna wait 'til the midnight hour
That's when my love begins to shine
Well you're the only girl I know
Who really loves me so
Midnight hour, oh yeah
I'm gonna wait 'til the midnight hour
That's when my love comes tumbling down
I'm gonna wait 'til the midnight hour
That's when there's no one else around
I'm gonna take you, gonna hold you
Do all the things I told ya
Midnight hour, oh baby
Yes I am


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.