HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

here comes the weekend - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Here Comes The Weekend lyrics

Here Comes The Weekend lyrics

If we tell you that you've got two days to live
Then don't complain, 'cos that's one more than you'd get in Zaire -
So don't hang around and be foolish
Do something constructive with your weekend -
From Monday morning I work for Friday nights
Collect my wages, then try to paint on the smell of soap -
'Cause tonight I get ready early
Score what I need and go pick a girl up
It seems like ages since we had some fun -
Here comes the weekend - I get to see the girls
Long live the weekend, the weekend is here
(the weekend starts here)
Everything feels right now
I know why I'm alive now
Everything else is a lie now
Now I know why I'm here
Here comes the weekend - I'm gonna do my head
Long live the weekend, the weekend is dead


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.