HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

happy together - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Happy Together lyrics

Happy Together lyrics

Thought that I would forget you?
Heaven knows that's not my style.
And that I would let you...
Walk away without at least goodbye.
You shouldn't let those feelings fool you.
You shouldn't let those feelings get you down.

We're happy together now.
Feeling you close to me baby.
Happy till the end of time.
We're happy together now.
Feeling you close to me baby.
Happy till the end of time.

We're happy together.. happy together.

Thought that I was a devil?
But I'm an angel waiting for my wings.
And I was out to hurt you?
But I've no wish to ever cause you pain.
Cause there's enough in this world of sorrow.
I've no wish to add some more to it.

We're happy together now.
Feeling you close to me baby.
Happy till the end of time.
We're happy together now.
Feeling you close to me baby.
Happy till the end of time.
We're happy together.. happy together.

I don't hear a symphony
all I hear is the beating of...
what I'm trying to say is you're my only.

We're happy together now.
Feeling you close to me baby.
Happy till the end of time.
We're happy together now.
Feeling you close to me baby.
Happy till the end of time.
We're happy together.. happy together NOW.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.