HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the gift - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
The Gift lyrics

The Gift lyrics

Move - move - I've got the gift of life
Can't you see it in the twinkle of my eye
I can't stand up and I can't sit down
I gotta keep movin' - I gotta keep movin'
All the time that gets wasted hating
Why don't you move together and make your heart feel better

Groove - groove - to the beat of this drum
Feel it in the wind and the warmth of the sun
Don't sit down and don't stand up
Keep on movin' - keep on movin'

Think of the future and make it grow
Why don't you move together an' make your heart feel better

Take a pinch of white and pinch of black
Mix it together and make a movin' flavour -

Take a pinch of white and pinch of black
Tell you move together an' make your heart feel better -

Move - move - we got the gift of life
Go and shout it from your roof mountain top
Give it to me once and give it to me twice
We gotta keep movin' - we gotta keep movin'!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.