HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

so sad about us - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
So Sad About Us lyrics

So Sad About Us lyrics

So sad about us
So sad about us
Sad - never meant to break up
Sad - suppose we'll never make up
Sad about us

So bad about us
So bad about us

Bad - let the music stop now
Bad - suppose we can't turn back now
Bad about us

Apologies mean nothing when the damage is done
But you can't switch off my loving
Like you can't switch off the sun

So sad about us
So bad about us

Sad - never meant to break up
Sad - suppose we'll never make up
Sad about us


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.