HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

slow down - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Slow Down lyrics

Slow Down lyrics

Well come on pretty baby

won't you walk with me

come on pretty baby

won't you talk with me

come on baby
give me one more chance

try to save me and our romance

Slow down

Baby,

I'm not movin'away too fast

you better give me a little love,

give a little love

baby what I love the best

So I used to walk you home

baby after school

carry your books home too

and now you got a boyfriend

down the street

baby what you tryin' to do?

you better slow down

Babe,

I'm not movin'away too fast

you better give a little love,

give a little love

baby what I love the best

Solo

So your a little lover

tell the way I do

come on pretty baby

walk two by two

I'll let you love me

your so fine child

the best woman I've ever had

slow down

Babe,

I'm not movin'away too fast

you better give a little love,

give a little love

baby what I love the best

slow down

slow down

slow down

slow down baby

slow down

slow down


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.