HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nonstop dancing - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Non-stop Dancing lyrics

Non-stop Dancing lyrics

Non-stop dancing, truly out on the floor
Non-stop moving, baby, baby
Still you scream out for more
We don't care if it rains or shines
Cause everything's fine inside, when we're dancing
Non-stop dancing
I said, non-stop loving, with my girl by my side
Everything's just cool, now baby, baby
She's the sweetest thing I know
I don't even mind guys trying to compete
I know our love's as strong as the beat, when we're dancing
Non-stop dancing

People say we're wasting our time
They don't seem to understand
Cause when you're dancing all night long
It gives you the feeling that you belong

Non-stop dancing, I'm truly out of my head
But I ain't sleepy, baby, baby
You see the dance is my bed
Things are really getting wild
The kids are screaming for that James Brown style, when we're dancing
Non-stop dancing


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.