HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bricks and mortar - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Bricks And Mortar lyrics

Bricks And Mortar lyrics

Bricks and mortar, reflecting social change,
Cracks in the pavement, reveal cravings for success
Why do we try to hide our past
By pulling down houses and build car parks
Windows and mirrors like a two-way glass
This is progress, nothing stands in its path

Yellow bulldozers, the donkey jackets and J.C.B.'s
While hundreds are homeless they're constructing a parking space

Why do they have to knock them down
And leave the site dormant for months on end?
Who has the right to make that choice?
A man whose home has cost forty grand

Tell me!

Bricks and mortar, bricks and mortar
Knock 'em down!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.