HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i got you i feel good - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
I Got You (I Feel Good) lyrics

I Got You (I Feel Good) lyrics

I feel good
I knew that I would now
So good
So good
I've got you
I feel nice
Like sugar and spice
So nice
So nice
I've got you

When I hold in my arms
I know that you do me no harm


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.