HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

no one in the world - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
No One In The World lyrics

No One In The World lyrics

Come down - your tea is on the table
Nothing seems to matter anymore
And if you're good we'll go out on Sunday
Spend the whole day thinking of you
Take you sailing across the water
To a faraway place
Remember when life was lovely
Forever was captured in your smile
When we were young and life was hopeful
No one threatend our existence
We were laughing
They couldn't stop us
No one in the world

Remember when life was lovely
Forever was captured in your smile
When we were young and life was hopeful
No one threatend our existence
We were laughing
They couldn't stop us
No one in the world


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.